Kadra prowadząca skupia doświadczonych praktyków oraz i teoretyków z dziedziny oświaty. Celem studiów jest przygotowanie osób zajmujących się problematyka oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych do sprawowania funkcji kierowniczych oraz usprawnienie czynności kierowniczych z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji oraz potrzeb edukacyjnych i innych dzieci i młodzieży.
Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie min zawodowe chcących podnieść swoje kwalifikacje, dla nauczycieli, dyrektorów szkół, placówek oświatowych, które zajmują się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego.

Czas trwania: 2 semestry.

Opłata za rok: 2400 zł

Wpisowe: 250 zł

 

Realizowane przedmioty:

 • Teoretyczne podstawy zarządzania placówką oświatową
 • Organizacja i programowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej we współczesnej szkole
 • Efektywne nauczanie
 • Zasady i przepisy BHP w szkole
 • Organizacja i nadzór pedagogiczny we współczesnej szkole
 • Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Diagnoza edukacyjna
 • Zarządzanie gospodarką i finansami szkoły (rachunkowość w szkole)
 • Marketing i współpraca z otoczeniem
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu szkołą
 • Umiejętności i techniki pracy menedżera
 • Prawo oświatowe

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych - oryginał lub odpis wystawiony przez szkołę,
 • kserokopia dowodu osobistego – dowód osobisty do wglądu,
 • 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód opłaty wpisowej.

UWAGA! Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie lub na @ Uczelni .

Semestr rozpoczyna się od października 2020 roku.

UEH

ul. Kościelna 15-17, pok. 5
86-300 Grudziądz
tel./fax (56) 46-110-81
sekretariat@ueh.edu.pl
fbyt
© 2022 by MEG