Czas trwania: 1 rok.

Ogólna liczba godzin: 350

Tryb studiów: niestacjonarne

Opłata za rok: 2300 zł

Wpisowe: 200 zł

 

Cel studiów podyplomowych:

Zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą na temat autyzmu i zespołu Aspergera, kryteriami i metodami diagnostycznymi, najnowszymi tendencjami w terapii, metodami i formami pracy, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, problemami rodzin oraz sposobami ich wspierania.

 

Uczestnicy:

Adresatem studiów są nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, psycholodzy i pedagodzy pracujący
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy.

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie umiejętności w zakresie wyzwalania potencjału osób z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na każdym etapie ich życia od wczesnego wspomagania do dorosłości. Słuchacz nabędzie kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych we wszystkich typach szkół w których przebywa dziecko autystyczne i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Uczestnik studiów poszerzy swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb tych uczniów. W trakcie praktyk zapozna się z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.

 • Podstawy psychologii klinicznej i rozwojowej dziecka
 • Elementy pedagogiki specjalnej
 • Autyzm, zespół Aspergera –etiologia i specyfikacja rozwojowa
 • Wybrane zagadnienia z okulistyki i audiologii
 • Wybrane zagadnienia z fizjologii i patologii układu nerwowego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna
 • Diagnoza Autyzmu, Zespołu Aspergera i innych całościowych zaburzeń rozwoju
 • Kształtowanie mowy i języka u dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera
 • Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera
 • Metodyka rewalidacji ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
 • Metody terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Metody komunikacji alternatywnej w pracy z dzieckiem autystycznym
 • Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji
 • Współpraca z rodziną ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych , planowanie procesu terapeutycznego –projekt empiryczny
 • Praktyka
 • Egzamin końcowy

Semestr rozpoczyna się od października 2020 roku.

UEH

ul. Kościelna 15-17, pok. 5
86-300 Grudziądz
tel./fax (56) 46-110-81
sekretariat@ueh.edu.pl
fbyt
© 2022 by MEG