Pn-wt, czw-pt: 10.00-14.00, śr 13.00-17.00

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z szeroką ofertą kierunków studiów podyplomowych naszej uczelni.Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z szeroką ofertą kierunków studiów podyplomowych naszej uczelni.

Mogą Państwo z nami rozwinąć swoje kompetencje i uzyskać szersze i lepsze możliwości wykorzystania tej wiedzy na rynku pracy.

Studia podyplomowe:

Organizacja i zarządzanie oświatą - 1500 zł
Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną - 1500 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją i terapią osób z autyzmem - 1500 zł
Oligofrenopedagogika z integracją sensoryczną - 1500 zł
Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i edukacja informatyczna - 1500 zł
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori - 1500 zł
Terapia zajęciowa - 1500 zł
Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera - 1500zł
WOS - 2300 ZŁ
BHP - 2300 ZŁ
Psychopedagogika z elementami kryminologii - 2300 zł (Celem studiów będzie nabycie wiedzy z zakresu psychologii , pedagogiki i socjologii, poznanie elementów wychowania i zachowania człowieka)
Terapia integracji sensorycznej - 4500 zł
Asystent rodziny - 2300 zł
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacyjną czytelniczo - medialną - 2300 zł
Wychowanie i opieka – guwernantka / guwerner 2300 zł
Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem obcym - 2300 zł
Resocjalizacja z socjoterapią -organizacja pomocy społecznej - 2300 zł
Handel zagraniczny - 2300 zł
Zarządzanie kulturą i opieka nad zabytkami - 2300 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 2300 zł
Zarządzanie ochroną środowiska - 2300 zł
Logopedia ogólna i kliniczna - 2300 zł

Rekrutacja trwa. Rekrutuj teraz!

Wymagane dokumenty:

  • podanie na studia (pobierz)
  • kwestionariusz osobowy (pobierz)
  • oryginał /odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej
  • kserokopia dowodu

Wybierz swój kierunek i daj sobie szansę na swój rozwój.


Szkoła Policealna Grudziądzkiej Szkoły Wyższej

TECHNIK BHP
TECHNIK ARCHIWISTA

UEH

ul. Kościelna 15-17, pok. 5
86-300 Grudziądz
tel./fax (56) 46-110-81
sekretariat@ueh.edu.pl
fbyt
© 2020 by MEG