Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z szeroką ofertą kierunków studiów podyplomowych naszej uczelni.Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z szeroką ofertą kierunków studiów podyplomowych naszej uczelni.

Mogą Państwo z nami rozwinąć swoje kompetencje i uzyskać szersze i lepsze możliwości wykorzystania tej wiedzy na rynku pracy.

Studia podyplomowe:

Administracja publiczna - 2400
Integracja sensoryczna - 3500
Terapia zajęciowa i arteterapia
Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 2400
Wychowanie i opieka – guwernantka / guwerner - 2400
Oligofrenopedagogika z integracją sensoryczną - 2400
Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem obcym - 2400
Edukacja, rewalidacja i terapia osób ze spektrum autyzmu - 2400
Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną - 2400
Resocjalizacja z socjoterapią - 2400
Resocjalizacja z kuratelą sądową - 2400
Negocjacje i mediacje biznesowe, sądowe i pozasądowe - 2400
Edukacja medialna z metodyką nauczania zdalnego - 2400
Edukacja medialna i profilaktyka zagrożeń cyberprzestrzeni - 2400
Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i uzależnień od mediów cyfrowych - 2400
Zarządzanie i Organizacja Ochroną Zdrowia - 2400
Informacje i zapisy - 2400
Doradztwo podatkowe - 2400
Współczesna rachunkowość w firmie - 2400
Handel zagraniczny - 2400
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska - 2400
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w przedsiębiorstwach i administracji publicznej - 2400
Zarządzanie kulturą i opieka nad zabytkami - 2400
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 2400
Organizacja i zarządzanie oświatą - 2400
Zarządzanie ochroną środowiska - 2400
Organizacja i zarządzanie w agrobiznesie - 2400

Studia doktoranckie - Praca socjalna

Studia doktoranckie - Praca socjalna
Zapraszamy osoby z tytułem magistra nauk społecznych i humanistycznych.
Te studia są właśnie dla Ciebie!

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Rekrutacja trwa. Rekrutuj teraz!

Wymagane dokumenty:

  • podanie na studia (pobierz)
  • kwestionariusz osobowy (pobierz)
  • oryginał /odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej
  • kserokopia dowodu

Wybierz swój kierunek i daj sobie szansę na swój rozwój.


Szkoła Policealna Grudziądzkiej Szkoły Wyższej

TECHNIK BHP
TECHNIK ARCHIWISTA

UEH

ul. Kościelna 15-17, pok. 5
86-300 Grudziądz
tel./fax (56) 46-110-81
sekretariat@ueh.edu.pl
fbyt
© 2022 by MEG