Uczelnia im. Edwarda Herberga z siedzibą w Grudziądzu (poprzednia nazwa Grudziądzka Szkoła Wyższa z siedzibą w Grudziądzu) jest Uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru prowadzonego przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego pod nr 275. Od 2013 r. założycielem Uczelni jest Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z. Glogera z siedzibą w Wołominie. W 2013 r. Uczelnia im. E. Herzberga w Grudziądzu przystąpiła do grupy Federacji Uczelni Aglomaracji Warszawskiej. Uczelnia jest ściśle związana z miastem Grudziądz, ponieważ intencją założyciela było trwałe wpisanie jej w system edukacyjny tego regionu, system – którego założenia określone zostały w uchwale Rady Miasta Grudziądza Nr X/96/99 z dnia 30 czerwca 1999r.

Misja uczelni

Misją Szkoły jest takie wykształcenie absolwenta, aby znając dwa obce języki, posiadając umiejętności poparte wiedzą teoretyczną i praktyczną wynikającą z programu kształcenia, był przygotowany do skutecznej konkurencji na rynku pracy. Twoim partnerem będzie starannie dobrana kadra nauczycieli akademickich oraz praktyków gospodarczych regionu.

UEH

ul. Kościelna 15-17, pok. 5
86-300 Grudziądz
tel./fax (56) 46-110-81
sekretariat@ueh.edu.pl
fbyt
© 2022 by MEG